San Seni & Seni V

Upozornenie: Na správne upevnenie anatomických vkladacích plienok sú potrebné fixačné nohavičky správnej veľkosti.

Vkladacie plienky treba pred prvým použitím aktivovať.

Zakladanie vkladacích plienok v stoji – samostatne alebo s pomocou opatrovateľa

san_seni_stojka.jpg

1. Spustite sieťkové nohavičky do polovice stehien.

2. Vložte aktivovanú plienku medzi nohy. Myslite na to, že širšia časť plienky je zadná časť a užšia časť je predná.

Poznámka pre opatrovateľa:
  • Aby ste si nenamáhali chrbát, môžete vložiť plienkové nohavičky spredu alebo zozadu.
  • Vyberte si spôsob, ktorý je pre vás v danej sit+G60uácii výhodnejší.
  • Zabezpečte opatrovanému, aby sa mohol oprieť, napr. o skrinku alebo umývadlo.
  • Opatrovaný môže pomôcť pri vkladaní anatomickej plienky tak, že ju pridrží vpredu na podbrušku.

Prispôsobte anatomickú plienku, vyrovnajte jej prednú a zadnú časť tak, aby dobre priliehala k telu.

3. Ubezpečte sa, či plienka dobre sedí v rozkroku. Pridržte plienku a natiahnite sieťkové nohavičky.

Poznámka pre opatrovateľa:
  • Indikátor vlhkosti sa má nachádzať na predĺženej línii chrbtice.

4. Po založení sieťkových nohavičiek upravte anatomickú plienku a ubezpečte sa, že je dobre prispôsobená telu a jej okraje nie sú pokrčené (zvinuté).

5. Použitú anatomickú plienku zrolujte a vyhoďte do koša. Nevyhadzujte použitý výrobok do záchoda.

Zakladanie vkladacích plienok ležiacej osobe

Postavte sa na kraj postele a spustite sieťkové nohavičky do polovice stehien opatrovaného.

2. Zohnite v kolene jednu nohu chorého.

Poznámka: ak stojíte po pravej strane chorého, zohnite jeho ľavú nohu, ak stojíte na jeho ľavej strane – zohnite pravú nohu.

3. Obráťte chorého nabok a po dokončení hygienických činností vložte medzi jeho nohy anatomickú plienku, ktorú ste predtým aktivovali.

Upozornenie:
  • Širšia časť plienky je zadná časť, užšia časť je predná. Aby ste si nenamáhali chrbát, môžete vložiť plienkové nohavičky spredu alebo zozadu.
  • Vyberte si spôsob, ktorý je pre vás v danej situácii výhodnejší.
  • Upravte zadnú časť anatomickej plienky tak, aby dobre priliehala k telu a aby sa indikátor vlhkosti nachádzal na predĺženej línii chrbtice.

4. Uchopte prednú časť plienky a prispôsobte ju v rozkroku.

5. Obráťte chorého na chrbát a mierne ho nadvihujte, pričom poťahujte sieťkové nohavičky smerom hore.

6. Použitú anatomickú vkladaciu plienku zrolujte a vyhoďte do koša. Nevyhadzujte použitý výrobok do záchoda.