Seni Man Extra & Normal

seni_man1.jpg

1. Vyberte vložku z obalu.

2. Odlepte papier z lepiaceho pásika, ktorý je na spodnej strane vložky.

3. Umiestnite vložku do vnútra spodnej bielizne lepiacou stranou smerom nadol a širšou časťou vpredu.

4. Prilepte vložku po celej dĺžke spodnej bielizne.

5. Poznámka: Nepoužívajte vložky vo voľných trenírkach.

6. Nevyhadzujte použité vložky do záchodu – hoďte ich do koša.