Svet Seni

Seni Cup

Seni Cup je futbalový turnaj každoročne organizovaný spoločnosťou TZMO Slovakia pre mentálne a telesne postihnutých klientov domovov sociálnych služieb. Klienti môžu predviesť svoje schopnosti športové nadanie a dokázať že sú schopní zúčastňovať sa plnohodnotného spoločenského života.

viac

Ako optimálne nakombinovať absorpčné pomôcky a pritom nepreplatiť

Pacientom s druhým (stredným) a tretím (ťažkým) stupňom inkontinencie hradí náklady spojené s nákupom absorpčných pomôcok príslušná zdravotná poisťovňa. Nárok na príspevok má zo zákona každý pacient vo všetkých slovenských poisťovniach pričom výška príspevku sa medzi poisťovňami nelíši.

viac