Značka Seni

Produkty značky Seni sú k dispozícii vo viac ako 80 krajinách po celom svete. Našim cieľom je ponúkať kvalitné výrobky, a tým uľahčovať život opatrovateľom a osobám odkázaných na pomoc iných. Aktívne sa podieľame na rade projektov, ktorých cieľom je predovšetkým vzdelávanie – odborníkov aj všeobecnej verejnosti.

Prečítajte si viac o našich projektoch:

Medzinárodná konferencia o dlhodobej starostlivosti

Od roku 1998 organizujeme medzinárodné stretnutia poskytovateľov starostlivosti. Program zahŕňa prednášku o dlhodobej starostlivosti pre manažment v opatrovateľských zariadeniach, lekárskych a terapeutických zamestnancov inštitúcií sociálnej pomoci. Obsahuje tiež sympózium pre zdravotnícky personál pracujúci v nemocniciach. Ide o jedinú vedeckú udalosť v Poľsku venovanú dlhodobej starostlivosti. Zhromažďuje takmer tisíc účastníkov z celej Európy každý rok. Títo ľudia sú lídrami vo svojich odboroch a kladú značné úsilie pri vytváraní spoločenských a vládnych hodnôt o tom, aký dôležitý je rozvoj dlhodobej starostlivosti vo svete, najmä keď čelíme fenoménu starnutia spoločnosti. Vďaka týmto ľuďom sa stále viac a viac hovorí o poskytovaní odbornej pomoci ľuďom v núdzi. Podieľaním sa na stretnutí, umožňujeme zdieľanie skúseností, diskutovanie o modeloch dlhodobej starostlivosti a štandardoch poskytovaných služieb v mnohých rôznych krajinách Európy. Je možné sledovať príklady a ich riešenia, ktoré prinesú pozitívne efekty v inštitúciách po celej Európe. Konferencia sa koná každý rok v septembri.

V prípade záujmu o účasť na konferencii, navštívte na tento stránke sekciu: Konferencia

Seni Cup (medzinárodná futbalová liga pre osoby so zdravotným postihnutím)

Je to mimoriadna športová udalosť určená pre mentálne postihnutých obyvateľov domov sociálnych služieb. Dosiahnutie úspechu na futbalovom ihrisku zvyšuje účastníkom sebavedomie a napomáha im veriť vo vlastný potenciál. Futbalové turnaje sú ozvláštnením ich každodennej rutiny, pretože okrem futbalu sa účastníci zúčastňujú aj sprievodných podujatí - umelecký večer alebo tanečné zábavy. Majú možnosť spriateliť sa s ľuďmi, ktorí trpia podobným postihnutím. Seni Cup naviac pomáha prelomiť bariéry, ktoré existujú v mnohých sociálnych skupinách:

Viac informácii o Seni Cupe nájdete tu.