Druhy inkontinencie

Existuje veľa druhov delení inkontinencie. Sú robené na základe rôznych kritérií. Najrozšírenejšie delenie je vypracované Normalizačnou komisiou medzinárodnej organizácie ICS (International Continence Society). Toto delenie zahŕňa aj inkontinenciu stolice.

Inkontinencia moču

Stresová inkontinencia

Súvisí hlavne s oslabeným svalstvom panvového dna a znamená nekontrolovaný únik moču počas fyzickej námahy, počas kýchania, kašľania, v stresových situáciách. Tento typ inkontinencie sa týka najčastejšie žien, u mužov sa objavuje niekedy po zákroku odstránenia prostaty.

Urgentná inkontinencia

Nekontrolovaný únik moču, ktorý sprevádza alebo bezprostredne mu predchádza pocit silného nutkania; môže sa prejaviť ako malé úniky medzi vedomým močením alebo ako celkovo nekontrolované vyprázdnenie mechúra.

Zmiešaná inkontinencia

Nekontrolovaný únik moču počas fyzickej námahy, počas kýchania, smiechu, kašľania, spojený s pocitom nutkania.

Nočná inkontinencia

Nekontrolovaný únik moču počas spánku, tzv. nočné pomočovanie.

Trvalá inkontinencia

Neprerušený, nekontrolovaný únik moču.

Reflexná inkontinencia

Tzv. reflexná inkontinencia, spojená s poruchou fungovania nervovej sústavy – chorý necíti nutkanie na mechúr, ktorý sa vyprázdňuje automaticky a úplne.

Inkontinencia z pretekania

Každý nekontrolovaný únik moču spôsobený pretečením mechúra (napr. vzhľadom na zablokovanie jeho zvieračov).

Extrauretrálna inkontinencia

Nekontrolovaný únik moču inou cestou ako močovou rúrou.

Nedefinovaná inkontinencia

Inkontinencia, ktorú nemožno zaradiť do žiadnej kategórie. Často sa takto označuje taká inkontinencia, ktorá sa vyskytuje u osôb psychicky narušených, u ktorých nedochádza k žiadnej dysfunkcii v oblasti močových ciest.

Iné typy inkontinencie

Nekontrolovaný únik moču počas napríklad pohlavného styku alebo po vedomom močení (tzv. PMD), atď.

Inkontinencia stolice

Urgentná inkontinencia

Chorý cíti nutkanie, ale nie schopný vydržať natoľko dlho, že by stihol prísť na toaletu – často je to výsledok oslabenia svalstva zvierača konečníka.

Pasívna inkontinencia

Stolica vyteká, prevažne bez skoršieho pocitu nutkania – najčastejšou príčinou je poškodenie nervov, oslabenie svalstva alebo chronická zápcha.