Komfort starostlivosti

Pri starostlivosti o chorého, zvlášť ak ide o nepohyblivú osobu, vydávate veľa energie. Preto je nevyhnutné také zorganizovanie priestoru a každodenných činností vykonávaných pri chorom, aby sa maximálne obmedzili možné prekážky, poškodenie chrbtice, presilenie svalstva, atď. Uľahčením práce sebe šetríte sily a budete mať možnosť využiť čas efektívnejšie.

Niekoľko rád, ako zabezpečiť komfort starostlivosti sebe a chorému:

Zistite viac o prípravkoch na ošetrovanie kože Seni Care a o jednorazových výrobkoch, ktoré uľahčujú starostlivosť o chorého.

Viac o tom, ako si uľahčiť starostlivosť o blízkeho čítajte v sekcii Praktické poradenstvo.