Medzinárodná konferencia o dlhodobej starostlivosti

Od roku 1998 organizujeme medzinárodné stretnutia poskytovateľov starostlivosti. Program zahŕňa prednášku o dlhodobej starostlivosti pre manažment v opatrovateľských zariadeniach, lekárskych a terapeutických zamestnancov inštitúcií sociálnej pomoci. Obsahuje tiež sympózium pre zdravotnícky personál pracujúci v nemocniciach.

Ide o jedinú vedeckú udalosť v Poľsku venovanú dlhodobej starostlivosti. Zhromažďuje takmer tisíc účastníkov z celej Európy každý rok. Títo ľudia sú lídrami vo svojich odboroch a kladú značné úsilie pri vytváraní spoločenských a vládnych hodnôt o tom, aký dôležitý je rozvoj dlhodobej starostlivosti vo svete, najmä keď čelíme fenoménu starnutia spoločnosti. Vďaka týmto ľuďom sa stále viac a viac hovorí o poskytovaní odbornej pomoci ľuďom v núdzi. Podieľaním sa na stretnutí, umožňujeme zdieľanie skúseností, diskutovanie o modeloch dlhodobej starostlivosti a štandardoch poskytovaných služieb v mnohých rôznych krajinách Európy. Je možné sledovať príklady a ich riešenia, ktoré prinesú pozitívne efekty v inštitúciách po celej Európe.

Konferencia sa koná každý rok v septembri. Hlavnými partnermi akcie sú:

  • Polish Society of Gerontology,
  • Polish Society of Long-Term Care,
  • European Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly (E.D.E.).

V prípade záujmu o účasť na konferencii, navštívte na tento stránke sekciu: Konferencia