Odporúčania pre opatrovateľov

Čím je dieťa staršie, tým sú preň viac ponižujúce fyziologické problémy a to, že nefunguje tak, ako by malo. Bez ohľadu na to, či sa dieťa pomočuje len v noci, alebo aj cez deň, je tu veľmi dôležitá úloha rodičov. Mali by dohliadnuť na to, aby sa ich dieťa neizolovalo kvôli svojej poruche a necítilo sa preto vinné.

To, akú atmosféru spojenú s týmto problémom vytvoria rodičia a okolie dieťaťa, vplýva na celý jeho budúci život.

U detí, ktoré sa pomočujú, sa dá spozorovať aj:
 • zníženie sebavedomia
 • pohŕdanie svojím telom
 • strach pred zverejnením
 • strach pred výsmechom a odmietnutím
 • nedostatok sebaprijatia
 • ťažkosti v učení
 • neurózy
 • odmietanie alebo agresívne správanie
 • vyhýbanie sa kontaktom s rovesníkmi
 • nechuť vychádzať z domu

V prvom rade by mala byť uspokojená potreba opory a akceptácie a zároveň ochota pochopiť situáciu, v ktorej sa dieťa ocitlo.

Čo môžete urobiť, aby ste pomohli dieťaťu?

Doma:
 • Zachovajte pokoj a buďte oporou pre dieťa – deti veľmi dobre vytušia náladu dospelých a prevezmú ich emócie – aj negatívne, aj pozitívne.
 • Nevzbudzujte v dieťati pocit viny – nepomočuje sa naschvál, ani preto, aby vás nahnevalo.
 • Nikdy sa nesmejte z dieťaťa a nevyužívajte jeho poruchu proti nemu – takto ho ponižujete a ukazujete svoju slabosť.
 • Buďte k dieťaťu úprimný – vysvetlite mu, že chápete jeho pocity a že pre vás je táto situácia takisto ťažká, ale že spolu môžete cez ňu prejsť.
 • Myslite pozitívne a aj svoje dieťa nastavte pozitívne – je to zvlášť potrebné pri motivačnej terapii.
 • Dohliadnite, aby dieťa pilo toľko, koľko potrebuje – obmedzovanie vypitých tekutín nezlepší jeho stav, môže však poškodiť jeho zdravie.
 • Pripomínajte dieťaťu vyprázdňovanie mechúra, dohliadnite, aby išlo na záchod pred tým, ako ide spať.
 • Pochváľte dieťa za každý suchý deň a suchú noc. Nepoužívajte tresty.
 • V prípade nočného pomočovania majte pripravené náhradné pyžamo a posteľnú bielizeň.
 • Zabezpečte posteľ dieťaťa pred znečistením – kúpte špeciálnu ochranu postele alebo hygienické podložky.
 • Dávajte dieťaťu absorpčné produkty vhodné pre deti – zabezpečíte dieťaťu ochranu a komfort.

Mimo domu:
 • Ak idete s dieťaťom k lekárovi, povedzte mu, na čo sa môže opýtať, ako bude prebiehať návšteva a na čo má slúžiť. Vysvetlite dieťaťu, že sa nemusí báť lekára – on je na to, aby mu pomáhal v tejto ťažkej situácii.
 • Povzbudzujte dieťa ku kontaktom s rovesníkmi. Vždy, keď dieťa vychádza z domu, zabezpečte ho plienkovými nohavičkami.
 • Staršiemu dieťaťu je dobré ukázať schému močových ciest a vysvetliť ich činnosť. Poproste lekára alebo zdravotnú sestru o pomoc – dieťa určite ocení vašu snahu vysvetliť mu, čo v ňom nefunguje správne.
 • Ak dieťa chodí do školy, upovedomte o jeho probléme učiteľa, aby dieťa malo vždy podporu dospelého.
 • Zabaľte dieťaťu aj rezervné plienkové nohavičky, najlepšie vo vrecúšku, ktoré nevzbudí podozrenie u rovesníkov dieťaťa.
 • Neprestaňte posielať dieťa na letné tábory či iné výlety. Povzbuďte dieťa na výlet a dajte mu vedieť, že veríte v to, že si poradí. Vybavte dieťa rezervami absorpčnými produktmi, informujte vychovávateľa o probléme a uistite dieťa, že vždy má oporu u opatrovateľa.