Podoby staroby

„Nič nerobí človeka rýchlejšie starým, ako stála myšlienka na to, že zostarne..” Georg Christoph Liechtenberg

Staroba je označovaná ako jeseň života, druhá mladosť, zlatý vek života alebo tretí vek. Je to čas, ktorý prebieha veľmi rôzne u rôznych ľudí – podôb staroby je tak veľa, koľko je ľudských osudov.
Staroba je konečným výsledkom starnutia, ktorá je dlhým procesom, začínajúcim už od momentu narodenia človeka. Jej priebeh závisí aj od genetických faktorov, ale aj od spôsobu a podmienok života konkrétnej osoby.

Etapy staroby

Svetová Zdravotnícka Organizácia delí starobu na tri etapy:

 1. 60–75 rokov – pokročilý vek, tzv. ranná staroba
 2. 75–90 rokov – starší vek, tzv. neskorá staroba
 3. 90+ – súdny vek, tzv. dlhovekosť

Ďalšie etapy sú charakteristické prehĺbením prejavov starnutia fyziologického (telesného) a psychického:

 • postupné obmedzenie psychofyzických schopností a samostatnosti
 • obmedzenie možnosti sociálnej adaptácie – tzv. sociálne starnutie
 • pribúdanie závislosti od iných

Ako vnímame starších ľudí?

Vnímanie staroby je podmienené viacerými faktormi. Inak ju vnímajú mladí ľudia, inak tí v strednom veku a inak v pokročilom veku. Hranice staroby sú odlišné.

Koho vnímame ako starého odhliadnuc na vek? – osobu, ktorá zanechala svoju aktivitu a vitalitu, u ktorej fyzické prejavy starnutia sú očividné.

Staroba podlieha viacerým stereotypom. Vplývajú na naše vnímanie osôb v pokročilom veku. Momentálne vládnuci „kult mladosti” často spôsobuje, že starší ľudia sú vytláčaní na okraj – aj v pracovnom živote ale aj v spoločenskom dianí.

Podoby staroby

Staroba ako etapa života má veľa výhod. Je to čas, keď sa začína „druhá mladosť”. Výhody zlatého veku života sú:

Krása staroby
 • Spolu s ukončením zamestnania sa zvyšuje množstvo voľného času, ktorý môže človek venovať rozvíjaniu svojich záujmov, odpočinku, cestovaniu.
 • V tomto období sa často objavujú vnuci – dostatok voľného času a vlastné životné skúsenosti môžu nájsť svoje uplatnenie ako pomoc pri výchove.
 • Veľa ľudí sa rozhodne pre dobrovoľnícku prácu, aby využili svoje znalosti a čas pre dobro tých, ktorí to potrebujú.
 • Pre tých, ktorí túžia po vzdelávaní, Univerzity tretieho veku ponúkajú štúdium v rôznych oblastiach – ak doteraz nebol čas, na dôchodku je možné pokračovať vo vzdelávaní. Možno využiť aj veľa programov, ktoré aktivizujú osoby vo veku 50+, 60+ – programy sú často financované alebo spolufinancované z prostriedkov Európskej Únie.

Niektorí ľudia, na otázku čoho sa boja najviac, odpovedia – staroby. Čo spôsobuje, že ľudia s nechuťou myslia na starnutie?

Nevýhody staroby
 • Pre časť ľudí sa staroba spája s chorobami, ktoré sa objavujú spolu s vekom – častá inkontinencia, oslabenie pamäti, osteoporóza, reuma, obezita, otupenosť zmyslov, starecká demencia.
 • Oslabenie schopností vedie k závislosti od druhých ľudí a k frustrácii z dôvodu vlastnej nesamostatnosti.
 • Veľa ľudí v pokročilom veku má pocit neužitočnosti a spoločenského odmietnutia. Neraz dochádza k osamotenosti – zomiera „druhá polovička”, odchádzajú priatelia, ktorí sú v podobnom veku, deti žijú vlastný život.
 • Zhoršenie kvality života – nízke dôchodky často stačia ledva na lieky a pravidelné mesačné platby.
 • U starších ľudí sa objavuje silnejší strach pred smrťou a smútok, že ich život sa už blíži ku koncu. Myšlienky o premárnených šanciach a nezrealizovaných snoch môžu spôsobiť narastajúcu skľúčenosť.

Staroba blízkeho človeka – ako pomôcť?

Zvyčajne sa stretávame so starobou u našich rodinných príslušníkov. Zvyčajne nevieme ako reagovať, ako sa o takúto osobu starať, ako pomôcť bez toho, aby nedošlo k zraneniam citov starej osoby. Užitočné rady:

 • Nevnucujte sa so svojou pomocou – pamätajte, že staršia osoba nie je veľké dieťa a má právo rozhodovať o sebe, aj o tom, či vašu pomoc prijme alebo nie.
 • Staršie osoby potrebujú v živote cieľ, činnosť, ktorá im zaberie čas a zaujme myseľ, ruky. Môžu to byť rôzne aktivity podľa ich stavu zdravia, síl a potrieb staršieho človeka.
 • Starším ľuďom patrí úcta a preukázanie dôstojnosti – jemnosť si vyžaduje zvlášť kontakt s chorými ľuďmi, ktoré boli prinútené vzdať sa svojej doterajšej samostatnosti a sú odkázané na opatrovateľa.
 • Ponúknite vášmu blízkemu cvičenia, ktoré sa vykonávajú systematicky, zlepšujú schopnosti tela a zároveň pozitívne vplývajú na psychiku.
 • Ak je starší človek chorý, zabezpečte mu maximálne pohodlie a dobrú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť.
 • Ak váš blízky potrebuje starostlivosť, ale nemôžete mu ju zabezpečiť, využite služby špecializovaných zdravotných opatrovateľov alebo dobrovoľníkov.
 • U starších ľudí sa často objavuje alebo sa zvyšuje problém inkontinencie. Neraz to je problém, ktorý starší ľudia neakceptujú a nepripúšťajú myšlienku, že by sa ich mohol týkať. Sú rôzne spôsoby, ako presvedčiť o účelnosti používania špeciálnych absorpčných produktov – ponúknite blízkemu rozhovor, ukážte mu informačné materiály alebo vzorky výrobkov. Produkty zabezpečujú diskrétnosť, pohodlie a elimináciu nepríjemného zápachu. Oboznámte sa s výrobkami Seni tu.