Podoby staroby

„Nič nerobí človeka rýchlejšie starým, ako stála myšlienka na to, že zostarne..” Georg Christoph Liechtenberg

Staroba je označovaná ako jeseň života, druhá mladosť, zlatý vek života alebo tretí vek. Je to čas, ktorý prebieha veľmi rôzne u rôznych ľudí – podôb staroby je tak veľa, koľko je ľudských osudov.
Staroba je konečným výsledkom starnutia, ktorá je dlhým procesom, začínajúcim už od momentu narodenia človeka. Jej priebeh závisí aj od genetických faktorov, ale aj od spôsobu a podmienok života konkrétnej osoby.

Etapy staroby

Svetová Zdravotnícka Organizácia delí starobu na tri etapy:

  1. 60–75 rokov – pokročilý vek, tzv. ranná staroba
  2. 75–90 rokov – starší vek, tzv. neskorá staroba
  3. 90+ – súdny vek, tzv. dlhovekosť

Ďalšie etapy sú charakteristické prehĺbením prejavov starnutia fyziologického (telesného) a psychického:

Ako vnímame starších ľudí?

Vnímanie staroby je podmienené viacerými faktormi. Inak ju vnímajú mladí ľudia, inak tí v strednom veku a inak v pokročilom veku. Hranice staroby sú odlišné.

Koho vnímame ako starého odhliadnuc na vek? – osobu, ktorá zanechala svoju aktivitu a vitalitu, u ktorej fyzické prejavy starnutia sú očividné.

Staroba podlieha viacerým stereotypom. Vplývajú na naše vnímanie osôb v pokročilom veku. Momentálne vládnuci „kult mladosti” často spôsobuje, že starší ľudia sú vytláčaní na okraj – aj v pracovnom živote ale aj v spoločenskom dianí.

Podoby staroby

Staroba ako etapa života má veľa výhod. Je to čas, keď sa začína „druhá mladosť”. Výhody zlatého veku života sú:

Krása staroby

Niektorí ľudia, na otázku čoho sa boja najviac, odpovedia – staroby. Čo spôsobuje, že ľudia s nechuťou myslia na starnutie?

Nevýhody staroby

Staroba blízkeho človeka – ako pomôcť?

Zvyčajne sa stretávame so starobou u našich rodinných príslušníkov. Zvyčajne nevieme ako reagovať, ako sa o takúto osobu starať, ako pomôcť bez toho, aby nedošlo k zraneniam citov starej osoby. Užitočné rady: