Seni Cup

Seni Cup (medzinárodná futbalová liga pre osoby so zdravotným postihnutím) Je to mimoriadna športová udalosť určená pre mentálne postihnutých obyvateľov domov sociálnych služieb. Dosiahnutie úspechu na futbalovom ihrisku zvyšuje účastníkom sebavedomie a napomáha im veriť vo vlastný potenciál. Futbalové turnaje sú ozvláštnením ich každodennej rutiny, pretože okrem futbalu sa účastníci zúčastňujú aj sprievodných podujatí - umelecký večer alebo tanečné zábavy. Majú možnosť spriateliť sa s ľuďmi, ktorí trpia podobným postihnutím. Seni Cup naviac pomáha prelomiť bariéry, ktoré existujú v mnohých sociálnych skupinách: jazyková bariéra – tímy, ktoré sa zúčastňujú na turnaji sú z mnohých rôznych krajín; bariéra pohlavia – turnajov sa zúčastňujú obe pohlavia; veková bariéra - neexistuje žiadna veková hranica na ihrisku; bariéra postihnutia - každý z účastníkov trpí rôznym zdravotným postihnutím alebo chorobou, a napriek tomu každý jeden poukazuje na to, že postihnutie nemôže stáť v ceste k realizácii ich snov. Viac informácii o Seni Cupe nájdete tu.