Seniomat

Seniomat je moderná aplikácia slúžiaca na zlepšenie fungovania inštitúcií zabezpečujúcich starostlivosť, optimalizáciou managementu absorpčný produktov. Kombinuje tri funkcie zásadné pre moderné inštitúcie:

  • objednávanie
  • management
  • zisk

Projekt je zameraný na zariadenia dlhodobej starostlivosti, pre osoby so zdravotným postihnutím, obmedzenou schopnosťou pohybu alebo pripútané na lôžko. Jednou z najväčších výziev pre moderné inštitúcie dlhodobej starostlivosti je optimálne riadenie, ktoré bude kontrolovať náklady a udržiavať efektívnosť nákladov, a zároveň zabezpečiť najvyššiu úroveň starostlivosti o osoby a uľahčiť riadenie práce. Seniomat prispeje k dosiahnutiu tohto cieľa. Jeho funkcie:

  • Zníženie peňazí vynaložených na absorpčné produkty
  • Prispôsobenie produktov podľa potrieb pacientov
  • Správy
  • Vytváranie objednávok