Návšteva lekára

Často sa stáva, že osoby, u ktorých sa vyskytla inkontinencia, zanedbávajú svoj problém alebo sa natoľko hanbia, že ho skrývajú pred najbližšími aj pred svojím lekárom. Treba však pamätať na to, že čím dlhšie budú odkladať návštevu lekára, tým viac sa môže ochorenie zodpovedné za inkontinenciu prehĺbiť. Návštevu lekára teda netreba odkladať.

Prelomenie hanblivosti je ťažké, pripravte sa teda na návštevu:

  • Napíšte si na lístok otázky, ktoré máte na lekára, aby vám počas rozhovoru nič neuniklo – nezabudnite, že máte právo pýtať sa na všetko, čo súvisí s vaším zdravím.
  • Niekoľko dní pred tým, ako pôjdete k lekárovi, začnite si viesť mikčný denník – čím viac informácií lekár vyčíta z denníka, tým presnejšie bude vedieť, aké pokyny vám má dať.

Na čo sa môže lekár opýtať:

  • V akých situáciách sa vám stáva inkontinencia – počas smiechu, nosenia ťažkých predmetov, pri fyzickej námahe, atď.
  • Stáva sa, že vám unikne moč cestou na toaletu.
  • Ako často sa objavuje pocit nutkania no močenie.
  • Je potrebná veľká námaha na to, aby ste vyprázdnili mechúr.
  • Používate niektoré absorpčné produkty, lieky alebo užívate iné prostriedky, ktoré by mohli vplývať na močové cesty.
  • Aký štýl života vediete, fajčíte, atď.

Lekár vás po rozhovore môže poslať k lekárovi špecialistovi – urológovi. Pretože samotné prejavy nie sú dostačujúce na to, aby sa stanovila diagnóza, pravdepodobne budú odporúčané aj odborné vyšetrenia, analýza moču a iné testy, ktorých výsledky umožnia výber najlepšieho spôsobu liečenia. Pripravte sa na to, že lekár môže uskutočniť fyzikálne vyšetrenie (urologické/gynekologické).