Návšteva lekára

Často sa stáva, že osoby, u ktorých sa vyskytla inkontinencia, zanedbávajú svoj problém alebo sa natoľko hanbia, že ho skrývajú pred najbližšími aj pred svojím lekárom. Treba však pamätať na to, že čím dlhšie budú odkladať návštevu lekára, tým viac sa môže ochorenie zodpovedné za inkontinenciu prehĺbiť. Návštevu lekára teda netreba odkladať.

Prelomenie hanblivosti je ťažké, pripravte sa teda na návštevu:

Na čo sa môže lekár opýtať:

Lekár vás po rozhovore môže poslať k lekárovi špecialistovi – urológovi. Pretože samotné prejavy nie sú dostačujúce na to, aby sa stanovila diagnóza, pravdepodobne budú odporúčané aj odborné vyšetrenia, analýza moču a iné testy, ktorých výsledky umožnia výber najlepšieho spôsobu liečenia. Pripravte sa na to, že lekár môže uskutočniť fyzikálne vyšetrenie (urologické/gynekologické).