Papierový mikčný denník

Čo je mikčný denník?

Mikčný denník je praktický nástroj, v ktorom si zapisujete všetky návštevy na toalete, príhody inkontinencie a iné informácie, ktoré pomáhajú lekárovi presne určiť stupeň a druh inkontinencie.

Vďaka mikčnému denníku budú zosystematizované nasledovné informácie:

Aké sú výhody vedenia si mikčného denníka?

Vedenie mikčného denníka niekoľko dní pred návštevou lekára pomáha zachovať sebaistotu počas návštevy – máte všetko na jednom mieste, určite nezabudnete na žiadnu podstatnú informáciu a budete schopní odpovedať podrobne na každú otázku lekára. Vierohodný mikčný denník by mal byť vedený aspoň 2–3 dni pred návštevou lekára, avšak pozorovanie je dobré vykonávať aj o niekoľko dní naviac.

Vytlačte si niekoľko kópií mikčného denníka a nezabudnite ho vypĺňať niekoľko dní pred prvou návštevou u lekára.

Papierový mikčný denník