Príčiny vzniku inkontinencie u detí

Do určitého veku je prirodzená vec, že u dieťaťa chýba kontrola nad mechúrom. Ak však by už dieťa malo podľa dospelých ovládať svoje fyziologické činnosti a nerobí to, problém začína byť vážnejší.

Deti neradi hovoria o svojom probléme, uzatvárajú sa do seba a rodičia celkom nevedia, čo majú v takejto situácii robiť. Nakoniec, ak sa rodičia aj obrátia na lekára, aby im poradil, často nedostanú jednoznačnú odpoveď na svoje otázky.

Kontrola nad mechúrom a vytvorenie všetkých potrebných mechanizmov nie je niečím, čo má človek od narodenia. To sa treba naučiť. Odohráva sa to podľa rozvoja dieťaťa. Všeobecne sa prijíma názor, že takáto schopnosť by sa mala ustáliť vo veku 3–5 rokov.

Dieťa väčšinou získava kontrolu nad fyziologickými činnosťami najprv v priebehu dňa. Postupne sa učí, ako má zadržať moč aj cez noc. Oneskorenie dozrievania mechanizmov zodpovedných za uvoľnenie vedie k poruchám močenia.

Rozlišujú sa 2 základné typy porúch:

 1. Inkontinencia moču – nekontrolovaný únik moču, ktorého si je dieťa vedomé, ale ktorý nedokáže kontrolovať; moč uniká v malých množstvách;
 2. Nedobrovoľné pomočovanie sa – nekontrolované močenie u dieťaťa, ktoré by vzhľadom na svoj vek už malo kontrolovať túto činnosť, ale nedokáže ovládať mechúr; je to porucha činnosti, nie je spojená s poruchou močových ciest; mechúr je vyprázdňovaný úplne, napr. počas spánku.

Najčastejšie príčiny problémov s udržaním moču u detí:

 • infekcie alebo poruchy močových ciest
 • nádory na močovom mechúre
 • detská mozgová obrna
 • postihnutie
 • obezita
 • zápcha
 • cukrovka
 • alergia na pokrm
 • epilepsia
 • neurologické poruchy
 • psychologické problémy

Najčastejším problémom je nočné pomočovanie, ktoré sa zaraďuje k mimovoľnému močeniu. Pre viac informácií o tomto probléme, kliknite tu.