Nočné pomočovanie - čo to je?

Čo je nočné pomočovanie?

Nočným pomočovaním nazývame močenie počas spánku u dieťaťa, ktoré už dokáže kontrolovať svoje fyziologické potreby počas dňa. Ak problém pretrváva u dieťaťa, ktoré dovŕšilo vek 5 rokov, považuje sa tento stav za medicínsky problém. Ak sa pomočovanie vyskytuje menej než 3 razy v týždni, hovoríme o periodickom nočnom pomočovaní.

Koho sa týka nočné pomočovanie?

Nočné močenie je u detí rozšírené, na rozdiel od alergických ochorení, je to najčastejší zdravotný problém u detí. Častejšie sa vyskytuje u chlapcov než u dievčat. Údaje ukazujú, že problém mizne s vekom.

Nočné pomočovanie
 • Prvotné – spojené s poruchami alebo ochoreniami, ktoré má dieťa od narodenia
 • Opakované – návrat močenia po najmenej 6 suchých mesiacoch.
 • Monosymptomatické – je jednou z porúch
 • Polysymptomatické – vyskytuje sa spolu s inými prejavmi, napr. náhlym nutkaním, častým močením, nestabilným mechúrom.

Čo spôsobuje nočné pomočovanie?

Okrem všeobecných príčin neudržania moču u detí, nočné pomočovanie môže mať nasledujúce pozadie:

 • Genetické – najnovšie výskumy ukazujú, že hlavným dôvodom problému môžu byť genetické podmienky. Vedci izolovali gén, ktorý je zodpovedný za nočné močenie a zhodli sa, že je dedičný – pravdepodobnosť, že sa dieťa, ktorého jeden alebo obaja rodičia sa v noci ako deti pomočovali, bude tiež pomočovať, je veľmi vysoká;
 • Porucha denného cyklu – namiesto zníženia množstva vyprodukovaného moču sa pozoruje jeho zvýšenie, čo je spojené so zníženou produkciou hormónu, ktorý je zodpovedný za reguláciu cyklu (vazopresín);
 • Znížená kapacita močového mechúra počas spánku v porovnaní ku kapacite počas dňa;
 • Poruchy s budením sa – v dôsledku neúplne vyvinutého nervového systému mozog dieťaťa počas spánku dostane neskoro alebo vôbec nedostane informáciu o potrebe močenia, teda dieťa sa nezobudí a vymočí sa počas spánku;
 • Poranenia hlavy alebo krvného obehu;
 • Syndróm spánkového apnoe obštrukčného typu;
 • Traumatické zážitky, psychologické problémy, strach.

Nočné pomočovanie nie je len fyziologický problém. Dieťa, ktoré ho zažíva, sa stáva čoraz viac frustrované, nerozumie, čo sa s ním deje. Čím staršie dieťa, tým je preňho problém bolestnejší. Ani rodičia či opatrovatelia si často nevedia poradiť s touto situáciou. Rána pre rodiny, v ktorých sa dieťa v noci pomočí, sú často stresujúce a nepríjemné. Čo s tým robiť?

Diagnostika a liečba

Každé dieťa s inkontinenciou by mal prezrieť lekár. Treba vykonať vyšetrenia, aby sa mohla stanoviť správna diagnóza. Možno je príčinou nočného pomočovania u dieťaťa ochorenie, ktoré keď sa vylieči, nepríjemné mokré noci ustúpia do minulosti.

Vyšetrenia, ktoré sa môžu vykonať s cieľom určenia diagnózy

 • všeobecné vyšetrenie a vyšetrenie moču,
 • označenie koncentrácie kreatinínu, sódy a draslíka v sére krvi,
 • vyhodnotenie množstva denného a nočného moču na základe zberania moču,
 • ohodnotenie fyziologického správania dieťaťa prostredníctvom analýzy mikčného denníka,
 • USG (ultrasonografia) brucha s vyhodnotením naplnenia močom po vymočení sa.

Lekár by mal vysvetliť aj dieťaťu, aj jeho opatrovateľom, čo je príčinou pomočovania a čo s tým robiť. Veľmi dôležité je, aby dieťa porozumelo a akceptovalo ponúknutú terapiu. Čím je väčšia spolupráca dieťaťa, opatrovateľov a lekára, tým sú väčšie šance na rýchle a účinné obmedzenie alebo eliminovanie pomočovania.

Čo môže ponúknuť lekár?

1. Nefarmakologickú terapiu

Vo veľkej miere sa opiera o nácvik kontroly nad mechúrom – najprv počas dňa, neskôr v noci; trvá od pár týždňov až po niekoľko desiatok týždňov:

 • motivačná terapia – založená na používaní odmien za každú suchú noc a upustenia od trestov za pomočovanie – dieťa sa má ranného upratovania zúčastňovať nie za trest, ale preto, že upratovanie uzná ako prirodzený dôsledok pomočenia; treba obmedziť používanie plienok, pretože tie znižujú motiváciu;
 • obmedzenie príjmu tekutín večer a návšteva toalety bezprostredne pre tým, ako ide dieťa do postele;
 • pri „lenivom mechúre“ časté a pravidelné vyprázdňovanie mechúra;
 • pripomínanie močenia;
 • používanie budíka na budenie, ktorý učí dieťa budiť sa s cieľom vymočenia a neskôr ho učí vydržať celú noc bez močenia.
2. Farmakologickú terapiu

Vyberá sa podľa dôvodu problému, trvá niekoľko mesiacov. Je zameraná na jeden z cieľov:

 • zmenšovanie obsahu moču, ktorý sa vyprodukuje v noci;
 • zvyšovanie kapacity mechúra;
 • mať čulý spánok, aby sa dieťa mohlo zobudiť, keď bude potrebovať močiť.

O úspechu liečby sa môže hovoriť, ak počet mokrých nocí je zredukovaný o 90%.

Ak sa chcete dozvedieť, čo môžete urobiť, aby ste pomohli dieťaťu, kliknite tu.