Starajte sa o seba

Spolu s chorobou blízkej osoby – dieťaťa, rodiča alebo iného člena rodiny – sa mení veľa aspektov života všetkých zaangažovaných osôb. Reagujúc na potrebu opatery chorej osoby, rodina sa rozhoduje pre výzvu, ktorá vyžaduje veľké zásoby energie, psychických a fyzických síl, a často aj mení rodinný rozpočet.

V centre záujmu je chorý, ktorého stav sa často zhoršuje plynutím času alebo u ktorého treba dlho čakať na výsledky rehabilitácie. Je zjavné, že chorý prežíva utrpenie – fyzické bolesti, vedomie vlastnej choroby, bezradnosti, emocionálne dilemy. Treba však obrátiť pozornosť na to, že to, čo sa deje s chorým nezostane bez vplyvu na ostatné osoby a zvlášť na tie, ktoré sa oňho bezprostredne starajú.

Vplyv choroby jedného z členov rodiny na jeho blízkych je viditeľný v dvoch aspektoch:
  • fyzickom – opatrovatelia musia vynaložiť veľa práce a úsilia na každodennú starostlivosť, pomoc chorému;
  • emocionálnom – členovia rodiny prežívajú množstvo emócií, musia si poradiť aj s doterajším životom aj s novou situáciou.
Aby sme v sebe našli dostatok sily na plné zaangažovanie a pozitívne myslenie pri opatere chorej osoby, nesmieme zabúdať na seba. Treba postaviť seba – opatrovateľa – na druhý pól, oproti chorému a dbať o svoje zdravie, svoje psychické sily. V opačnom prípade sa môžete ocitnúť v situácii, keď nedostatok motivácie, viery v zmysel starostlivosti, pokračujúca únava a ťažkosti s emóciami opatrovaného spôsobia, že starostlivosť o blízkych sa stane neznesiteľným bremenom.

Ako si poradiť s emóciami a nájsť pozitívne stránky starostlivosti o chorého? – tieto informácie môžete nájsť v sekcii Zdravé emócie. O tom, ako si uľahčiť organizáciu starostlivosti o chorého čítajte tu.