Stupne inkontinencie

Bez ohľadu na to, čo je príčinou inkontinencie, jej intenzita môže byť rôzna. Od stupňa inkontinencie závisí aj výber správnych absorpčných produktov a spôsobov, ako si pomôcť s týmto problémom.

Rozdelenie inkontinencie na stupne je orientačné, je vypracované na základe priemeru množstva moču, ktorý nekontrolovateľne unikol v priebehu 4 hodín.

Štatisticky je najviac osôb postihnutých ľahkou inkontinenciou, z čoho časť prežíva príhodu inkontinencie jednorazovo, v súvislosti s ochoreniami rôzneho druhu. Najmenej osôb je postihnutých ťažkou inkontinenciou, ktorá sa týka predovšetkým osôb pripútaných na lôžko, ktoré vôbec nekontrolujú svoje fyziologické činnosti.

Oboznámte sa s druhmi inkontinencie a rizikovými faktormi.