Výber správneho produktu

Výber správneho produktu je veľmi dôležitý. Od neho závisí komfort osoby, ktorá bude mať z neho úžitok. Prvým krokom k stanoveniu, aký výrobok treba používať, je určenie stupňa inkontinencie. Podľa stupňa inkontinencie, opakovania príhod a aktívnosti danej osoby môžeme vybrať správne vložky alebo plienky.

UPOZORNENIE!

Často sa stáva, že osoby s inkontinenciou používajú ochranu neadekvátnu k ich problému, napr. osoby s ľahkou inkontinenciou používajú drahšie anatomické vložky ako pri strednej a ťažkej inkontinencii, pretože produkt s vyššou savosťou poskytuje väčší pocit bezpečia. Oplatilo by sa však urobiť kalkuláciu, aby bolo vidieť, či je naozaj potrebný produkt s takou vysokou savosťou.

Dobre vybraný produkt zabezpečí každodenný komfort, ale zároveň umožňuje aj vyhnúť sa nepotrebným výdavkom.

Ako stanoviť potrebnú úroveň absorpcie?

Aby sme stanovili, aká úroveň absorpcie je potrebná, môžeme si pomôcť mikčným denníkom, vďaka ktorému sa dá ľahko určiť stupeň inkontinencie.

Pred realizáciou kalkulácie je dobré obrátiť pozornosť na niekoľko parametrov:

Nižšie uvádzame príklad výberu správneho produktu na základe vyplneného mikčného denníka z jedného dňa.

Kalkulácia: Žena, obmedzená mobilita, návštevy toalety len s asistenciou opatrovateľa.

Množstvo prijatých tekutín 1450 ml
Množstvo vylúčených tekutín (štandardne 80% prijatých tekutín) 80% z 1450 ml = 1160 ml
Vylučovanie moču na toalete (na jeden raz približne 200 ml) 3 x 200 ml = 600 ml
Inkontinencia moču 1160 ml – 600 ml (WC) = 560 ml
Priemer na 4 hodiny 560 ml / 24h = 93 ml na 4 hodiny


Odporúčaný výber produktov:

93 ml / 4h sa nachádza v rámci ľahkej inkontinencie, odporúčaný produkt sa teda nachádza v tejto skupine produktov. Spomedzi produktov sú to urologické vložky Seni Lady.

V skratke

Aby sme vám uľahčili výber správneho výrobku, vytvorili sme špeciálny dotazník, vďaka ktorému si počas niekoľkých krokov vyberiete produkt vhodný na problém osoby, o ktorú sa staráte. Choďte do Diagnostiky.