Výhodne so Seni

Čo je kombinovanie savosti?

Kombinovanie savosti je taký výber produktov, aby ich savosť zodpovedala potrebám v konkrétnom momente a požívanie dodatočnej ochrany, ktorá dovolí vyhnúť sa nepotrebným nákladom na dodatočné pranie posteľnej bielizne.

Kde vznikla myšlienka kombinovania savosti?

Človek funguje podľa vnútorných hodín. Dokonca aj u ľudí, ktorí vedú veľmi nesystematický spôsob života vidieť určitý časový cyklus, do ktorého sa zapisujú všetky činnosti, vrátane fyziologických.

Produkcia moču sa odohráva stále, avšak zvýšená je po tom, ako sú do organizmu dodané tekutiny, teda v priebehu dňa. V noci, keď organizmus odpočíva, produkcia moču je obmedzená. Keďže je produkcia moču rôzna v závislosti od časti dňa a noci, môže sa tento fakt využiť pri výbere savých produktov.

Pozorovaním pacientov analyzujeme niektoré faktory, ktoré sa opakujú. Môžeme si všimnúť určitú schému, ktorá je charakteristická pre každého pacienta. Čím viac sa opakuje harmonogram dňa, tým bude schéma výraznejšia.

Pozorovania sa môžu zapisovať do mikčného denníka, ktorý ukáže, v akých častiach dňa je potrebný produkt s vyššou savosťou. Záznamy tohto typu otvárajú cestu ku kombinovaniu savosti – jednoduchého kroku, ktorý umožňuje znížiť výdavky aj na savé produkty, aj na pranie posteľnej bielizne ošetrovaného.

Kombinovanie savosti v praxi

Každý si musí vypracovať vlastný systém kombinovania savosti výrobkov. Nápomocné môžu byť nasledujúce príklady:

  1. V noci je odstup medzi výmenami plienok dlhý – ak nie je dostačujúca štandardná savosť – vyberte produkt s vyššou schopnosťou absorpcie. Pacient, ktorý používa napr. Super Seni počas dňa, v noci môže používať Super Seni Plus.
  2. Pacienti, ktorí trénujú mechúre, nepotrebujú vysoko savé produkty – potrebujú ochranu pre prípad, keby nestihli načas doraziť na toaletu, postačujúce sa môžu ukázať vkladacie plienky alebo urologické vložky (podľa intenzity inkontinencie).
  3. Ak sa pacientovi z času na čas prihodia úniky moču v noci, namiesto používania plienok s vyššou savosťou treba zvážiť používanie podložiek, ktoré chránia posteľ a znižujú výdavky na pranie posteľnej bielizne.

Kombinovanie savosti stojí za zváženie, pretože vďaka obmedzeniu úniku moču sa môže ušetriť 20% výdavkov mesačne.