Niekoľko slov o močovej sústave

Stavba močovej sústavy

A – obličky
B – močovody
C – močový mechúr
D – zvierače močového mechúra
E – močová rúra
F – zvierače
G – nervové zakončenie

Obličky

Párový orgán, ktorý je najdôležitejším elementom močovej sústavy. Obličky produkujú moč v procese čistenia krvi od toxických substancií. Správna činnosť obličiek je kľúčová pre udržanie dobrého stavu celého organizmu.

Močovody

Párové, úzke trubice z hladkej svaloviny, cez ktoré prechádza moč z obličiek do močového mechúra. Po naplnení mechúra sa močovody automaticky zatvárajú, pričom zabraňujú tomu, aby sa moč vrátil späť do obličiek.

Močový mechúr

Svalový orgán na uskladnenie moču umiestnený v dolnej časti brucha. Má skrkvanú a elastickú stenu, vďaka ktorej sa v ňom môže uskladniť na jeden raz v priemere 400–700 ml moču, pri najväčšom roztiahnutí dokonca okolo 1500–2000 ml. Svalové steny mechúra sa rozťahujú počas jeho napĺňania a sťahujú sa počas vyprázdňovania mechúra.

Zvierače močového mechúra

V dolnej časti močového mechúra, pri odstupe močovej rúry, sa nachádzajú vnútorné zvierače močovej rúry, zabezpečené dvoma systémami svalov v tvare prsteňa (zvierače).

Močová rúra

Koncová časť močovej sústavy. Je to úzka, tenkostenná rúra, cez ktorú sa odvádza moč nahromadený v mechúre. Rúra môže mať rôznu dĺžku u žien i u mužov podľa ich rozdielnej anatomickej stavby. Močová rúra u žien má dĺžku okolo 3–5 cm, zato u mužov má 15–20 cm, končí na konci penisu a má dodatočnú funkciu vyvádzania spermií.

Zvierače

Odtok moču je riadený dvoma zvieračmi – vnútorným a vonkajším. Vnútorný zvierač je sval v tvare prsteňa, ktorý obklopuje začiatočnú časť močovej rúry. Sťahuje sa a uvoľňuje nezávisle od vôle človeka. Vonkajší zvierač je utvorený zo svalstva panvového dna, ktoré sa rozpína medzi panvovými kosťami v tvare obráteného dáždnika. Ich úlohou je udržiavanie orgánov brušnej dutiny a zároveň kontrola odtoku moču závislá od vedomia človeka.

Nervové zakončenie

V stenách močového mechúra sa nachádzajú receptory, ktoré vnímajú zmeny napätia, čiže stupeň naplnenia mechúra a vysielajú signál do miechy. Prvé signály napätia sa objavia už pri naplnení mechúra 200–300 ml moču.

Ako pracuje močová sústava?

Močová sústava je jedným z najdôležitejších systémov v ľudskom organizme. Jej úlohou je udržiavanie rovnováhy tekutín v organizme prostredníctvom filtrovania krvi a tvorenia moču zo substancií, ktoré boli z krvi vylúčené.

Neustála práca obličiek reguluje obsah soli a kyselín v organizme. V priebehu dňa cez obličky prejde okolo 170–180 litrov krvi, z čoho okolo 1,5 litra je vylúčené v podobe moču. Je to cyklický proces, prebiehajúci podľa nasledujúcej schémy:


Vyprodukovaný moč sa zbiera v močovom mechúre, ktorý sa podľa miery naplnenia rozťahuje. Keď mechúr obsahuje okolo 200–300 ml moču, receptory umiestnené v stenách mechúra vysielajú signál, ktorý vzbudzuje potrebu močenia. Osoba, u ktorej močová sústava funguje správne, je schopná kontrolovať močenie a oddialiť moment vyprázdnenia mechúra.

Vyprázdnenie mechúra začína od uvoľnenia zvieračov a krčku mechúra, ktorý vyvádza moč von. Moč vyteká cez močovú rúru von, následne na čo zvierače zatlačia močovú rúru a moč sa nanovo začína hromadiť v mechúre. Nesprávne fungovanie močovej sústavy môže spôsobiť nielen inkontinenciu, ale aj dôsledky oveľa vážnejšie, napr. otravu organizmu.

Oboznámte sa s druhmi a stupňami inkontinencie.